Sponsoring

Maatschappelijke betekenis

Sponsoring is een van de instrumenten die wij inzetten om met onze doelgroep te communiceren. Ons sponsorbeleid richt zich op projecten en evenementen met een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, sport of onderwijs.

247 Security ontvangt vele verzoeken tot financiële of materiële ondersteuning. Wij hebben daarom een selectiebeleid opgesteld. 247 Security neemt dan ook uitsluitend sponsoraanvragen in behandeling die minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen.
Voorwaarden

   De aanvrager heeft een (bestaande of toekomstige) relatie met 247 Security.
   Het doel heeft een maatschappelijke betekenis op het gebied van welzijn, sport of onderwijs.
   Lokale of regionale doelen bevinden zich in de Zaanstreek.
   Het doel heeft geen politieke of religieuze boodschap.
   Het doel veroorzaakt geen onnodige milieubelasting.
   Het betreft geen verzoek om ondersteuning van individuen.
   De sponsoraanvraag wordt duidelijk onderbouwd en schriftelijk ingediend.
   Sponsoraanvragen

Als u denkt dat uw doel aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een verzoek tot sponsoring indienen. U kunt uw verzoek uitsluitend schriftelijk richten aan:

247 Security
T.a.v. de heer R. Kruithof
Lagedijk 3
1541 KA Koog a/d Zaan

Uw verzoek moet vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van:

   de organisatie en/of de activiteiten waar het om gaat;
   de reden(en) waarom om sponsoring wordt verzocht;
   de aard en omvang van de gevraagde sponsorbijdrage;
   een overzicht van eventuele mediasponsors;
   een voorstel voor tegenprestatie.

247 Security neemt uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling. 247 Security biedt geen garantie voor honorering van uw verzoek, ook niet wanneer uw doel volledig aan de voorwaarden voldoet. Ieder verzoek wordt door de directie beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.